Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

CE•ZA•AR 2017 putuje do Bardejova

11. október 2017, Bratislava – Minulý štvrtok boli vyhlásení laureáti XVI. ročníka architektonickej súťaže. Cenu za architektúru vyhlasuje Slovenská komora architektov. a tradične ju odovzdáva v šiestich kategóriách – Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér, Exteriér a OBNOVA A PRESTAVBA. Medzi tohtoročných víťazov sa v poslednej skupine zaradila STARÁ SYNAGÓGA V BARDEJOVE.

Autormi diela sú architekt Ján Krcho a reštaurátori Peter Gomboš s Tomášom Luptákom. Rozhodnutie medzinárodnej poroty priblížil jej člen architekt Andrzej Marcin Bulanda z Poľska: „Práca sa ukončila 8. júla 1836 a nech je táto budova navždy svätyňou“ – to sú posledné slová na dedikačnej tabuli v Starej synagóge v Bardejove. Budova svoje prísne náboženské využitie stratila, ale dnes môže sláviť to, že prežila. Jej rekonštrukcia je prvým viditeľným výsledkom úsilia o záchranu Židovského suburbia, komplexu židovských rituálnych budov v Bardejove, ktoré je súčasťou Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Podobne ako iné synagógy, aj bardejovská bola dlhodobo využívaná na skladové účely. Nakoľko sa objekt zachoval bez výrazných zásahov do pôvodnej podoby, pri obnove bola uplatnená najmä konzervačná metóda. Autori identifikovali originálnu farebnosť fasády, reštaurovali fragment slnečných hodín a dostavali zbúraný rizalit na južnej fasáde. V interiéri rekonštruovali napríklad drevené stropy s maliarskou výzdobou či poškodené schodisko ku schránke s Tórou. Obnovený priestor má slúžiť predovšetkým na kultúrne účely. Rekonštrukcia pokračuje ďalšími objektmi suburbia.

Cena bola udelená za jedinečný a citlivý prístup k zachovaniu židovského dedičstva na Slovensku. Rekonštrukcia Synagógy v Bardejove je prvým krokom k revitalizácii židovskej štvrte, ktorá by mala slúžiť ako miesto pripomenutia si židovskej minulosti a spoločnosti, ktorá zahynula. Projekt upriamuje veľkú pozornosť na históriu a starostlivosť o renováciu pôvodných artefaktov. Najdôležitejším prvkom projektu je však obnova ducha tohto miesta. Návrat genia loci je hmatateľný a napĺňa hlavný odkaz jeho zakladateľov z roku 1836: ,Nech je táto budova vždy svätyňou!‘“

P. H.

prezentácia nominácie Starej synagógy v Bardejove
prezentácia nominácie Starej synagógy v Bardejove
« 1 of 5 »

 

Learn About Project

The Old Synagogue restoration (more)

Virtual Tour

Click here to visit the Jewish Suburbia (more)

Searching

Follow us on Facebook

UŽZNO
SR
eea grants
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.
Save the heritage of our ancestors
© Federation of Jewish Communities in Slovakia. All rights reserved. Eligible authors of displayed renderings are Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. & Ing. arch. Michal Mihaľák.