Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Projekt obnovy Starej synagógy

Back
23.07.2015             14.08.2015             30.9.2015              06.11.2015             12.11.2015           11.12.2015   2015-2016  30.07.2015             07.09.2015             14.09.2015             28.09.2015             05.10.2015             09.10.2015              12.11.2015             2015-2016  2016  11.12.2015   2015-2016

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.