Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Projekt obnovy Starej synagógy

Back
G. Solar, P. Hudák P. Hudák, G. Solar T. Lupták, G. Solar G. Solar, J. Krcho projektový tím a G. Solar projektový tím a G. Solar projektový tím a G. Solar projektový tím a G. Solar P. Schwarz, P. Hudák, G. Solar R. Duda, G. Solar, T. Lupták

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.