Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Publikačná činnosť

Minulosť bardejovskej židovskej komunity je poznamenaná štyridsaťročným mlčaním o citlivých dejinných udalostiach. Historické bádanie, ktoré v súčasnosti prebieha, vedie ku kladeniu nových otázok o racionálnych, citových, etických a iných problémoch. Zhromažďovanie nepreberného množstva faktov však nezaručuje všestranné poznávanie minulosti. Faktografiu je potrebné dopĺňať príbehmi jednotlivcov a skupín – ukrytých nielen v dokumentoch, ale aj denníkoch, kronikách, spomienkach, listoch a svedectvách. Rozprávanie o ľudských osudoch dokáže dnešného človeka osloviť omnoho presvedčivejšie a emotívnejšie než najlepšie napísané odborné práce…

01 01 02 03 bardejov_nezabuda_na_rok_1942 clovece_kde_si_bol kapitoly_z_dejin_bardejovskych_zidov list_sefredaktorovi magicke_roky_konciace_cislom_osem march_of_the_living_2009 moj_odkaz_bardejovcanom newsletter_BJPC o_tebe_edel otvorenie_pamatnika_holokaustu_v_bardejove pochod_zivych_2012 policajt_s_dobrym_srdcom rok_1942_znamenal_pre_nich_zanik rudolf_Lowy–nebezpecnejsi_nez_1000_zidov spomienky_a_svedectvo_bardejovcana_zijuceho_v_kanade_mayera_schondorfa spomienky_na_bardejov suburbium_je_25_zastavkou_po_zidovskych_pamiatkach urbanny_pamatnik viditelny_posun_casu_i_svedomia vratili_sa vyber_miesta_pre_pamatnik_vyrieseny

 

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.