Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Transparentný projekt

V transparentnej sekcii podstránky projektu “Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy (CLT01001)”, ktorý je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, budú priebežne zverejňované strategické dokumenty a informácie o vynakladaní prostriedkov určených na realizáciu jednotlivých projektových činností.

pddf Tlačová správa k otváracej konferencii

pddf PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho.

pddf ZMLUVA O DIELO č. 1 B 2015

pddf MANDÁTNA ZMLUVA o externom manažmente

 

 

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.