Židovský cintorín - Židovské suburbium Bardejov
Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Židovský cintorín

Miesto posledného odpočinku členov bardejovskej židovskej komunity sa nachádza na ulici Ľudovíta Štúra. Cintorín tvorí prevažne trávnatá plocha s rozlohou 654 m², na ktorej sa nachádza 1288 hrobov z 18. až 20. storočia. Najstaršia časť cintorína je situovaná na severe v blízkosti toku malého potoka. Rady hrobov pre ženy a mužov sú oddelené. Náhrobné kamene sú zhotovené hlavne z pieskovca, väčšina je ukončená polkruhovitým tvarom. Pod vplyvom času sa mnohé nápisy stali takmer nečitateľné. Najvýznamnejším znakom tohto cintorína boli farebné náhrobky – striedavo žlté, zelené, modré, červené, červeno-modré, červeno-biele, žlto-modré a iné. Pre rabínov sa zvykla používať čierna farba so zlatým, žltým alebo žlto-zeleným písmom. Pestrofarebný vzhľad cintorína bol unikátny a bol ovplyvnený haličským kultúrnym okruhom. Podľa všetkých náznakov zaviedli tento spôsob zdobenia členovia rabínskej dynastie Halberstammovcov, ktorí pochádzali z poľského mesta Nowy Sącz. Kedysi farebné boli aj ornamentálne a plastické ozdoby kameňov v podobe symbolických motívov zvierat (levy, jelene, vtáčiky, jednorožce), koruny či svietniky. Na mladších náhrobníkoch sa objavuje prevažne motív smutnej vŕby a Dávidovej hviezdy. Častými sú aj žehnajúce ruky odkazujúce na rod Kohenov a džbány charakteristické pre rod Levitov. Uprostred cintorína je postavená malá murovaná budova (hebr. ohel), v ktorej sú pochovaní rabín Moše (1848 – 1903), jeho manželka Rachel Fajga a ich syn rabín Jechiel Natan (1866 – 1934) Halberstammovci. Od r. 2005 do r. 2009 sa postupne realizovala záchrana náhrobných kameňov, výstavba nového oplotenia a rekonštrukcia ohelu vďaka podpore potomkov bardejovskej židovskej komunity, Bardejovského výboru na zachovanie židovského dedičstva a nadácie HFPJC Avoyseinu na zachovanie židovských cintorínov. V súčasnosti sa cintorín nachádza v dobrom stave. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR vykonáva jeho pravidelnú údržbu prostredníctvom lokálneho správcu.

Adresa: ul. Ľudovíta Štúra, 085 01 Bardejov

 

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.