Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Krátke správy: jún 2016

08.-10. jún 2016 –  Počas druhého júnové týždňa sa na pôde Múzea dejín poľských Židov POLIN vo Varšave, ktoré v minulom roku získalo prestížny titul – Najlepšie európske múzeum – uskutočnila Konferencia Židovské kultúrne dedičstvo – Projekty, metódy, inšpirácie. Na tejto konferencii mesto Bardejov i jeho bohaté židovské kultúrne dedičstvo prezentovali zástupcovia Výboru pre židovské dedičstvo v Bardejove Orit Stieglitzová a Peter Hudák. Viac informácií obsahuje videoreportáž Bardejovskej televízie.

16. jún 2016 – Stará synagóga sa stala miestom stretnutia projektového tímu, ktorí zhodnotil postup reštauračných prác v interiéri objektu. Zhotoviteľ a zodpovední reštaurátori informovali zástupcov vlastníka, ostatných členov projektového tímu a predstaviteľov Bardejovského výboru na zachovanie židovského dedičstva o ďalšom pláne obnovy Starej synagógy. Prítomní členovia tímu a prizvaní hostia konštatovali spokojnosť s doteraz vykonanými odbornými zásahmi.

16. jún 2016 – Pamätník holokaustu bol miestom spomienkového podujatia, ktoré bolo venované Spravodlivým z Bardejove. Na tabuli cti bolo slávnostne odhalené meno ôsmeho držiteľa Andreja Romaneckova. Na kultúrnom programe sa aktívne podieľali študenti miestnych škôl. Jeho súčasťou boj aj podpísanie memoranda medzi Ústredným zväzom židovských náboženských obcí a Výborom pre zachovanie židovského dedičstva v Bardejove o budúcej obnove Budovy zhromaždenia v Židovskom suburbiu. Spomienky na holokaust sa zúčastnilo asi 100 miestnych obyvateľov. Slávnostnú atmosféru približuje príspevok Bardejovskej televízie.

17. jún 2016 – V nadväznosti na spomienkové podujatie sa konalo stretnutie zástupcov Výboru pre zachovanie židovského dedičstva v Bardejove s primátorom mesta Bardejov MUDr. Borisom Hanuščakom. Hlavným predmetom pracovného stretnutia bola obnova Židovského suburbia a rozvoj jeho okolia s cieľom prepojiť jednotlivé časti zóny svetového kultúrneho dedičstva. Hlavnou prioritou všetkých zainteresovaných strán je vytvorenie kultúrneho a vzdelávacieho centra pre obyvateľov Bardejova a návštevníkov z celého sveta. Viac podrobností  sa dozviete vo videoreportáži Bardejovskej televízie.

24. jún 2016 – Ján Krcho, architekt a odborný garant projektu obnovy Starej synagógy predstavil Židovské suburbium počas podujatia Pecha Kucha Night Bardejov vol. 6 v Hrubej bašte. Pred živým publikom vystúpili aj domovarič piva, platený cestovateľ, nadšenec železníc, etnológ zo Šarišského múzea v Bardejove, prešovská aktivistka, iniciatíva Proti múru, drevosochár a turisticko-informačný portál bardejov.travel. Pecha Kucha Night má podobu neformálneho a zábavného stretnutia, kde kreatívni ľudia verejne zdieľajú svoje nápady, prácu, myšlienky či čokoľvek iné. Je to prvý formát, ktorý si stanovil prezentáciu postavenú na súvislom pásme 20 obrázkov prezentovaných v intervale 20 sekúnd. Pecha Kucha Night sa v Bardejove teší čoraz väčšej obľube vďaka čomu sa Bardejovčania mali možnosť dozvedieť viac podrobností o premenách Židovského suburbia. Fotogaléria

27. jún 2016 – Magazín Rádia Regina Košice: “V roku 1940 žilo v Bardejove vyše 2400 Židov. Využívali dve synagógy, rituálny kúpeľ, dve školy, 5 modlitební, 5 dobročinných spolkov a dve kníhtlačiarne. Dnes v tomto meste nežije ani jeden Žid. Žije tam však pár ľudí, ktorí sa neúnavne starajú o tamojšie židovské kultúrne pamiatky a snažia sa o to, aby sa na bardejovských Židov nezabudlo. A k týmto ľuďom patria aj otec a syn Pavol a Peter Hudákovci, ktorých privítala v štúdiu Martina Bačová.” Rozhlasový záznam

Learn About Project

The Old Synagogue restoration (more)

Virtual Tour

Click here to visit the Jewish Suburbia (more)

Searching

Follow us on Facebook

UŽZNO
SR
eea grants
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.
Save the heritage of our ancestors
© Federation of Jewish Communities in Slovakia. All rights reserved. Eligible authors of displayed renderings are Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. & Ing. arch. Michal Mihaľák.