Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Krátke správy: september 2016

13. september 2016, Bardejov – Židovské kultúrne dedičstvo v Bardejove preskúmala skupina pedagógov, doktorandov a študentov judaistických štúdií na univerzite v Giessene (Nemecko). Súčasťou programu študijnej cesty bola prehliadka Židovského suburbia a priľahlého Pamätníka holokaustu na Mlynskej ulici, návšteva synagógy Chevra Bikur Cholim na Kláštorskej ulici a nakoniec židovského cintorína. V poslednom čase sa vzácne poklady židovskej kultúry v Bardejove tešia záujmu domácich aj zahraničných vzdelávacích inštitúcií a tiež množstva individuálnych návštevníkov. Je možné konštatovať, že židovský Bardejov sa opäť objavuje na mape svetového kultúrneho dedičstva. Dôkazom je spomenutá študijná cesta členov akademickej obce z nemeckej univerzity, ktorí ďalej navštívili Košice, ukrajinské mestá Užhorod, Berehovo, Chust, maďarský Győr alebo rumunskú Kluž.

26. september 2016, Bratislava – Židovský národnostný magazín, relácia RTVS, odvysielal záznam z podujatia Spomienka na holokaust 2016. Príspevok z Bardejova približuje nielen priebeh slávnosti, ale aj kultúrne pamiatky, ktoré po sebe v meste zanechala židovská komunita. Záznam je dostupný vo videoarchíve RTVS (00:07:30).

30. september 2016, Los Angeles – Výbor pre zachovanie židovského dedičstva v Bardejove oficiálne oznámil, že po ukončení rekonštrukcie Starej synagógy plánuje zorganizovať ďalšie stretnutie „židovských Bardejovčanov“. Podujatie sa uskutoční v lete nasledujúceho roka. Podobne ako počas predošlých stretnutí v rokoch 2012 a 2014, súčasťou programu bude prehliadka pamätihodností Bardejova a okolia, prednášky, spoločensko-kultúrne aktivity a každoročná spomienková slávnosť s účasťou miestnych obyvateľov.
Aktuálny newsletter

Learn About Project

The Old Synagogue restoration (more)

Virtual Tour

Click here to visit the Jewish Suburbia (more)

Searching

Follow us on Facebook

UŽZNO
SR
eea grants
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.
Save the heritage of our ancestors
© Federation of Jewish Communities in Slovakia. All rights reserved. Eligible authors of displayed renderings are Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. & Ing. arch. Michal Mihaľák.