Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Krátke správy: august 2016

14. august 2016, Žilina – Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie privítalo účastníkov Medzigeneračného stretnutia pri príležitosti memoriálu Vrbu a Wetzlera. V prvej časti stretnutia nazvanej „20 + 30 + 40 se nerovná 90“ predstavili svoju prácu zástupcovia troch generácií: Fedor Blaščák (Žilina, Bratislava), Peter Hudák (Bardejov) a Dana Krajčová (Banská Štiavnica). Prezentáciu viedla riaditeľka Dokumentačného strediska holokaustu Monika Vrzgulová. Mladých aktivistov spája práca, prostredníctvom ktorej pozitívne ovplyvňujú vzťah majoritnej spoločnosti a židovskej minority, resp. pomáhajú búrať predsudky voči Židom a pracujú s kolektívnou pamäťou národa. Podujatie bolo príležitosťou na predstavenie projektu obnovy Starej synagógy a komplexnej vízie rozvoja Židovského suburbia v Bardejove ako centra kultúrno-spoločensko-vzdelávacích aktivít miestnej komunity a jedinečnej turistickej atrakcie. Blok prezentácií ukončila živá diskusia s účastníkmi memoriálu Vrbu a Wetzlera a ďalšími členmi publika. V druhej polovici podujatia sa uskutočnil moderovaný rozhovor s pamätníčkami holokaustu. Ich spomienky sa týkali prevažne zmeny atmosféry a situácie v spoločnosti keď sa do nej vkradla totalitná demagógia a propaganda s prvkami intolerancie či diskriminácie.
Memoriál venovaný Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi je spomienkou na ich slávny útek z koncentračného tábora Osvienčim. Obaja riskovali svoje životy, aby svetu vydali správu, ktorou sa pokúsili zachrániť maďarských Židov pred deportáciami na istú smrť. Po vydarenom úteku napísali v Žiline jednu z prvých písomných správ o tom, čo sa skutočne dialo v nacistickom tábore smrti. Na ich počesť sa každoročne koná Pochod po stopách hrdinov vedúci z Osvienčimu do Žiliny. Aktuálnu videopozvánku si môžete prezrieť na projektovej stránke.

24. august 2016, Bardejov – Zástupcovia Výboru pre zachovanie židovského dedičstva v Bardejove sa zúčastnili na miestnych oslavách 72. výročia Slovenského národného povstania. Výročné podujatie, venované jednej z najväčších dejinných udalostí moderných slovenských dejín, sa uskutočnilo pri Pamätníku vďaky a priateľstva. Záštitu nad organizáciou slávnostného ceremoniálu prevzal Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Bardejov. Medzi desiatkami účastníkov nechýbali priami účastníci povstania, pamätníci bojov, predstavitelia bardejovskej radnice na čele s primátorom MUDr. Boris Hanuščakom, zástupcovia miestnej a regionálnej štátnej správy, reprezentanti Ozbrojených síl SR, partnerských miest a desiatky obyvateľov Bardejova.

27. august 2016, Bardejov – Súčasťou alternatívneho programu Bardejovského jarmoku sa stal diskusný večer na tabuizovanú tému Cigán alebo Róm? Návody na úspešné podujatie s gadžami. Debata ľudí, ktorí aktívne pôsobia v osadách a getách na východnom Slovensku, priniesla jedinečný pohľad na dva paralelné svety. Diskusia nebola len o tom akí sme “my“ a akí sú “oni”, ale aj o cestách vedúcich k vzájomnému porozumeniu. Autentickosť podujatia zaručila otvorená, slušná a politicky (ne)korektná konverzácia hostí a umocnili priestory kultúrneho-komunitného centra Bašta. Výsledok spolupráce občianskych združení ŠOK, Kandeláber a Vita in suburbium si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz.

Learn About Project

The Old Synagogue restoration (more)

Virtual Tour

Click here to visit the Jewish Suburbia (more)

Searching

Follow us on Facebook

UŽZNO
SR
eea grants
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.
Save the heritage of our ancestors
© Federation of Jewish Communities in Slovakia. All rights reserved. Eligible authors of displayed renderings are Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. & Ing. arch. Michal Mihaľák.