Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Krátke správy: február – marec 2016

02. marec 2016 – Židovské suburbium navštívili členovia Komisie spoločenských vecí a kultúry MsZ v Bardejove, viceprimátor mesta Vladimír Savčinský a vedúci oddelenia kultúry MsÚ Martin Choma. Budovy, ktoré si prezreli počas prehliadky boli dlhé roky využívané na prevažne skladovacie účely. V súčasnosti prebieha sťahovanie tovaru z Budovy zhromaždenia ako predpoklad jej záchrany a začiatku obnovy. Príkladom je Stará synagóga, ktorej rekonštrukcia sa v posledných týždňoch posunula výrazne vpred. Čoraz viac sa ukazuje, že celý areál má potenciál slúžiť kultúrno-spoločenským potrebám mesta a regionálne zameraným vzdelávacím aktivitám. Spoločné úsilie je postavené na spolupráci Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, Bardejovského výboru na zachovanie židovského dedičstva, OZ Vita in suburbium a mesta Bardejov.

19. február 2016 – Zástupcovia OZ Vita in suburbium navštívili poľské družobné mesto Zamość, kde sa stretli so zástupcami Nadácie na ochranu židovského dedičstva v Poľsku (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego). Poľskí partneri v roku 2011 zrealizovali obnovu zamośćskej synagógy vďaka finančným prostriedkom z Nórskych a EHP grantov. Dnes renesančná synagóga zo 17. storočia slúži ako multimediálne múzeum dejín židov z mesta a okolia. Budova je tiež kultúrnym centrom – dejiskom výstav, koncertov, seminárov či konferencií. Občasne je využívaná na náboženské účely. Okolnosti rekonštrukcie a spôsob využitia zamośćskej synagógy má viacero spoločných prvkov s projektom obnovy bardejovskej Starej synagógy. V budúcnosti by preto mohlo dôjsť k spolupráci na organizácii kultúrnych podujatí, vzdelávacích programov alebo pri budovaní kultúrneho turizmu, najmä po začlení Bardejova do Chasidskej cesty.

01. február 2016 – V priestoroch Starej synagógy sa uskutočnil ďalší z kontrolných dní. Stretnutia projektového tímu na stavenisku sa konajú pravidelne, aby sa zhodnotil pokrok rekonštrukčných prác a koordinoval postup množstva nadväzujúcich procesov. Na februárovom stretnutí sa okrem zástupcov vlastníka, realizátorov odborných prác a pamiatkového dozoru zúčastnili aj reprezentanti Bardejovského výboru na zachovanie židovského dedičstva. Prítomní odborníci diskutovali o priebehu rekonštrukcie Starej synagógy a navzájom si vymenili svoje vlastné skúsenosti. Ich spoločným cieľom je dosiahnuť  najvyššiu kvalitu obnovy, ktorá splní prísne kritéria kladené na pamiatky svetového významu.

Learn About Project

The Old Synagogue restoration (more)

Virtual Tour

Click here to visit the Jewish Suburbia (more)

Searching

Follow us on Facebook

UŽZNO
SR
eea grants
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.
Save the heritage of our ancestors
© Federation of Jewish Communities in Slovakia. All rights reserved. Eligible authors of displayed renderings are Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. & Ing. arch. Michal Mihaľák.