Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Návšteva šéfa amerického veľvyslanectva v Starej synagóge

Bardejov, 25.04.2016.  Židovské suburbium poctila vzácna návšteva z veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave  –  Charge d´Affaires J. Liam Wasley, ktorého sprevádzali Dana Polčíkova, programová koordinátorka veľvyslanectva a Jason B. Khile, poradca pre vzťahy s verejnosťou. Do Bardejova ich priviedla prednáška na jednej zo základných škôl. Po prijatí u primátora mesta Bardejov MUDr. Borisa Hanuščaka nasledovala prehliadka mestskej pamiatkovej rezervácie, pamätníka holokaustu a areálu židovských rituálnych stavieb. Zástupcovia ambasády USA navštívili aj Starú synagógu, ktorej obnova intenzívne prebieha. V nedávnej minulosti Židovské suburbium navštívili aj ďalší zástupcovia USA – Norman Thatcher Scharpf, vedúci misie amerického veľvyslanectva na Slovensku a Lesley Weissová, predsedkyňa Komisie Spojených štátov amerických pre zachovanie amerického dedičstva v zahraničí.

<ph>

 

Learn About Project

The Old Synagogue restoration (more)

Virtual Tour

Click here to visit the Jewish Suburbia (more)

Searching

Follow us on Facebook

UŽZNO
SR
eea grants
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.
Save the heritage of our ancestors
© Federation of Jewish Communities in Slovakia. All rights reserved. Eligible authors of displayed renderings are Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. & Ing. arch. Michal Mihaľák.