Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Nórska veľvyslankyňa navštívila Židovské suburbium, ktoré získalo ďalších 150-tisíc EUR

V utorok 19. apríla do bardejovskej Starej synagógy zavítala J.E. Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR a zástupcovia Úradu vlády v SR.V priestoroch Starej synagógy ich privítal Martin Kornfeld, tajomník Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a koordinátor projektu Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy, a ďalší členovia projektového tímu. „Pre mesto, ktoré má bohatú históriu židovskej komunity, je obnova tejto synagógy veľmi dôležitá. Obyvatelia Bardejova by mali byť rozumní a udržiavať úžasnú atmosféru na námestí a v jeho okolí,“ povedal nórska veľvyslankyňa I. Magistad pri návšteve synagógy.

Vzácni hostia sa osobne presvedčili o postupe reštaurátorských prác, ktoré prebiehajú od augusta 2015. Pri tejto príležitosti Martin Kornfeld, zástupca prijímateľa EHP grantu, oficiálne oznámil navýšenie celkového rozpočtu o 150.000 EUR a predĺženie jeho trvania do 30. apríla 2017. V rámci dodatočného čerpania budú financované aktivity určené prevažne na zlepšenie infraštruktúry projektu: výstavba repliky pôvodnej budovy rituálneho bitúnka, ktorá bude slúžiť ako sociálne zázemie a napojenie objektu na kanalizáciu; reštaurovanie novej nálezovej situácie – dreveného stropu v študovni Starej synagógy; rekonštrukcia plastickej výzdoby na schodisku na ženskú galériu; úprava povrchov v okolí Starej synagógy; realizácia plotu a brány do areálu Židovského suburbia.

Po ukončení oficiálneho programu I. Magistad navštívila aj ďalšie pamätihodnosti mesta Bardejov, medzi ktorými nechýbal pamätník holokaustu, Bazilika sv. Egídia či synagóga Chevra Bikur Cholim.

<ph>

 

 

 

Videoreportage of the Bardejov TV Channel

 

Learn About Project

The Old Synagogue restoration (more)

Virtual Tour

Click here to visit the Jewish Suburbia (more)

Searching

Follow us on Facebook

UŽZNO
SR
eea grants
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.
Save the heritage of our ancestors
© Federation of Jewish Communities in Slovakia. All rights reserved. Eligible authors of displayed renderings are Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. & Ing. arch. Michal Mihaľák.