Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Projekt obnovy Starej synagógy dosiahol výnimočné medzinárodné postavenie

Členovia projektového tímu a delegáti Bardejovského výboru na zachovanie židovského dedičstva sa zúčastnili expertného stretnutia týkajúceho sa revitalizácie židovského kultúrneho dedičstva v Európe, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3.-4. decembra 2015 vo Varšave.
Patronát nad podujatím prevzal Karsten Klepsvik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Poľsku, Dariusz Stola, riaditeľ múzea dejín poľského židovstva POLIN, a poľské Ministerstvo kultúry a národného dedičstva. Projekt obnovy Starej synagógy v Bardejove sa týmto zaradil do skupiny medzinárodných partnerov, ktorých spojila snaha o záchranu dedičstva židovskej komunity na Slovensku, Poľsku, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Nórsku, Španielsku a Portugalsku. Ich ďalším spoločným znakom sa stala podpora projektovej činnosti poskytnutá z prostriedkov Nórskych a EHP grantov. Členovia nášho projektového tímu počas stretnutia odborníkov úspešne predstavili priebeh obnovy Starej synagógy a podelili sa o svoje skúsenosti s revitalizáciou Židovského suburbia a jeho okolia. Po prezentácii jednotlivých projektov nasledovalo niekoľkohodinové jednanie partnerských subjektov spojené s výmenou poznatkov a generovaním nápadov. Výsledkom podnetnej skupinovej práce bolo schválenie programu medzinárodnej konferencie „Židovské kultúrne dedičstvo. Projekty, metódy, inšpirácie.“, ktorá sa uskutoční v júni 2016 opäť na pôde múzea POLIN vo Varšave. Bohatý odborný program doplnia prezentácie najlepších projektov svojho druhu v Európe, workshopy, výstavy alebo umelecké vystúpenia. Zúčastnené partnerské inštitúcie tlmočili svoje presvedčenie, že projekt obnovy Starej synagógy bude znamenať prínos pre mesto Bardejov. Vďaka jeho realizácii sa vytvorí nový multikultúrny priestor a vznikne atraktívna mestská zóna, ako z pohľadu miestnych obyvateľov, tak aj návštevníkom z domova i vzdialenej cudziny. Je potešujúce, že bardejovské Židovské suburbium začína byť po desiatkach rokov čoraz viac viditeľné na mape svetového kultúrneho dedičstva. <ph>

Learn About Project

The Old Synagogue restoration (more)

Virtual Tour

Click here to visit the Jewish Suburbia (more)

Searching

Follow us on Facebook

UŽZNO
SR
eea grants
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway. Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.
Save the heritage of our ancestors
© Federation of Jewish Communities in Slovakia. All rights reserved. Eligible authors of displayed renderings are Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. & Ing. arch. Michal Mihaľák.