Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Židovské suburbium

Back
interiér (prvé podlažie)    interiér (prízemie)     prízemie po odstránení tovaru prízemie po odstránení tovaru detail výzdoby fasády     detail výzdoby okenných šambrán     pohľad na severnú fasádu budovy zhromaždenia     pohľad na severnú a východnú fasády budovy zhromaždenia

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.