Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Kontakt

Vlastník areálu:
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR
Panenská 4
811 03 Bratislava
Tel.: 02 / 5441 2167 (+421 2 5441 2167)
Hovorca ÚZ ŽNO: kollarova@uzzno.sk
E-mail: office@uzzno.sk
Web: www.uzzno.sk
Lokálny partner:
OZ Vita in suburbium
Kellerova 1
085 01 Bardejov
Kontaktná osoba: Pavol Hudák
Tel.: 0905 346 791 (+421 905 346 791)
E-mail: info@suburbiumbardejov.sk

Partneri:

Slovenské centrum židovského kultúrneho dedičstva

synagoga_slovaca-slovak_jewish_heritage

Bardejov Jewish Preservation Committee

synagoga_slovaca-slovak_jewish_heritage

Turistický informačný portál mesta Bardejov

synagoga_slovaca-slovak_jewish_heritage
UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.