Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Rituálne kúpele

Budova rituálnych kúpeľov (hebr. mikve), slúžiaca pre rituálnu očistu, patrí medzi najdôležitejšie židovské náboženské stavby. Od konca 19. storočia tvorila súčasť radovej zástavby na ulici Dlhý rad, ktorá bola asanovaná v 60. rokoch minulého storočia. Vnútorný priestor budovy sa člení na 4 časti: východné a západné krídlo, vstupná hala a zadný trakt. Východnej časti dominuje 400 cm hlboký ženský rituálny bazén, do ktorého sa vstupuje po dvojramennom schodišti. Obdobný bazén, určený pre mužov, sa ukrýva pod drevenou podlahou v západnom krídle. Hlavný zdroj vody pochádzal z mlynského náhonu a v prípade potreby aj z rezervoára dažďovej vody umiestnenej vo veži. Podľa židovských náboženských predpisov rituálne kúpele musí plniť voda privádzaná z prírodného zdroja (nie vodovodná) a musí ustavične pritekať a odtekať. Objem vody v bazéne musí postačovať na ponorenie celej ľudskej postavy. Vstupná chodba budovy slúži ako priestor oddeľujúci svetský a duchovný svet. Vo vestibule sa zachovalo pôvodné schodisko a drevené prezliekacie kabíny. Zadný trakt slúžil ako parný kúpeľ a tiež vaňové kúpele, ktoré využívala vo vyhradenom čase aj nežidovská verejnosť. V ostatných menších priestoroch sa nachádzali sociálne zariadenia. Rituálne kúpele sú zapísané v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 1789/3.

 

synagoga_slovaca-slovak_jewish_heritage
unesco
unesco_svetove dedičstvo

 

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.