Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Dom zhromaždenia

Dom zhromaždenia (hebr. bet hamidraš) slúžil ako miesto pre vzdelávanie a zároveň ako modlitebňa. V tejto budove sa židovskí chlapci a muži venovali štúdiu a viedli diskusie o Tóre alebo iných modlitebných textoch. Na východnej fasáde je badateľné, že medzi šiestimi neogotickými oknami sa nachádza jedno zaslepené, za ktorým bola v minulosti umiestnená schránka s Tórou (hebr. Aron ha-kodeš). Usporiadanie vnútorného priestoru naznačuje, že bet hamidraš obsahuje aj iné stavebné prvky typické pre synagógalnu architektúru. Priestor na prízemí vo východnej časti budovy bol používaný ako modlitebná sála. V jej strede bolo vyvýšené pódium (hebr. bima), z ktorého sa počas obradu predčítavala Tóra. Podľa tradície v miestnosti bolo 12 okien, čo malo symbolizovať pripomienku na 12 izraelitských kmeňov. V západnej časti budovy sa na úrovni prvého poschodia nachádzala ženská galéria, na ktorú sa vstupovalo po samostatnom schodisku. Priestor vyhradený pre ženy bol od modlitebne oddelený drevenou mriežkou. V zadnej časti budovy sa nachádzal byt rabínov z dynastie Halberstammovcov. Jeho polohu dodnes naznačuje zachovaná pavlač. Dom zhromaždenia je zapísaný v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 1789/2.

 

synagoga_slovaca-slovak_jewish_heritage
unesco
unesco_svetove dedičstvo

 

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.