Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Kotolňa

V priestoroch kotolne sa zachoval pôvodný parný kotol a ostatné časti centrálneho vykurovacieho systému. Ako celok predstavujú unikátnu technickú pamiatku, ktorá dokumentuje technologickú vyspelosť a zručnosť našich predkov. Výrobcom parného kotla bola firma Poledniák Károly z Košíc. Nainštalovaný bol pravdepodobne po požiari objektu v roku 1909. Jeho hlavnou funkciou bola výroba prehriatej pary požadovaného tlaku a teploty. Princíp činnosti bol pomerne jednoduchý. Do uzatvorenej nádoby z ocele (kotol) bola privádzaná voda, ktorú ohrievalo teplo získané zo spaľovania paliva – dreva. Prehriatím vody pod zvýšeným tlakom vznikla para slúžiaca ako nosič tepla vo vykurovacom systéme alebo zdroj tepla pre vodu a parný kúpeľ (saunu) v rituálnych kúpeľoch. Podľa židovských rituálnych predpisov voda používaná v mikve nesmela byť ohrievaná na priamom ohni. Budova kotolne je zapísaná v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 1789/3.

 

synagoga_slovaca-slovak_jewish_heritage
unesco
unesco_svetove dedičstvo

 

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.