Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Areál židovských rituálnych budov je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove, ktorú UNESCO zaradilo medzi svetové kultúrne poklady nielen pre jej historický význam, ale aj ako svedectvo o jazykovo, kultúrne a nábožensky zmiešanej spoločnosti. Židovské suburbium tvorilo centrum života kultúrne vyspelej a silne nábožensky založenej komunity už od prelomu 18. a 19. storočia. Areál sa po zániku Židovskej náboženskej obce v Bardejove na sklonku 20. storočia stal vlastníctvom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR (ÚZŽNO). V súčasnosti prebieha postupná obnova jednotlivých objektov. V prvej fáze sa pozornosť sústredí na záchranu Starej synagógy, ktorá bola desaťročia využívaná na účely neprimerané spoločenskej hodnote kultúrnej pamiatky. Hlavným investorom je vlastník objektu – ÚZŽNO. Ďalšie finančné zdroje sa podarilo získať z grantových programov a zo zahraničia. V spolupráci s občianskym združením Vita in suburbium a podporou Bardejovského výboru na zachovanie židovského dedičstva (USA) prebieha už niekoľko rokov proces postupnej revitalizácie objektu synagógy, areálu a jeho okolia. Dnes tento komplex patrí medzi vyhľadávané turistické miesta a poskytuje priestor pre kultúrno-spoločenské podujatia obyvateľov Bardejova, ale aj návštevníkom z domova a cudziny. Výstavbou Pamätníka holokaustu v susedstve areálu sa vytvorili vhodné podmienky pre vzdelávaco-edukačnú činnosť, ktorá umožní mládeži a ostatnej verejnosti spoznať dejiny, kultúru, hmotné dedičstvo a taktiež pravdivý osud bardejovskej židovskej komunity.VÝZVA PRE VÁS! 

Stará synagóga v Bardejove bola zaradená medzi nominantov na cenu Najkrajšia obnovená pamiatka roka, ktorú vyhlásila Nadácia SPP. Jej premenu na kultúrny klenot Slovenska môžete podporiť v elektronickom hlasovaní od 9. novembra do polnoci 26. novembra 2017. Postup je jednoduchý. Stačí kliknúť na vyššie uvedený odkaz a na Facebook-u pridať  Váš “páčik”. Vyhlasovateľ súťaže pripravil pre najaktívnejších hlasujúcich atraktívne ceny.

Premenu bardejovskej “bužne” popisuje poeticky ladený text nominácie: “Výnimočná je svojím príbehom, pretože ju stavali v dlhom čase až dvoch generácií. Zdobili ju postupne a s láskou. Cieľom rekonštrukcie a reštaurovania bolo sprístupniť synagógu v pôvodnej myšlienke synagóg ako Dom stretávania. Má nám pomáhať v komunikácii rôznosti kultúr, názorov a tradícií, v ktorej každý pokojne cíti svoj rozmer, aj keď ozdobou chrámu a jeho priestoru je s láskou človek. Toto bol hlavný cieľ reštaurovania.

V mene realizačného tímu a vlastníka pamiatky ďakujeme za prejavenie Vašej podpory. 

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.