Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Synagóga Chevra Mišnajot

Židovský spolok Chevra Mišnajot, ktorý sa usiloval o pozdvihnutie náboženského a mravného života židovských obyvateľov v Bardejove a okolí, dokončil stavbu synagógy na Stöckelovej ulici v roku 1935. Objekt prežil dodnes v značne pozmenenej podobe. Pôvodne to bola jednopriestorová budova, ktorej východná stena bola orientovaná smerom na ulicu, čo odzrkadľovalo jej vnútorné priestorové usporiadanie. Štyri veľké okná s polkruhovým zakončením umožnili, aby do interiéru modlitebnej sály prenikalo denné svetlo. Kruhové okno v strede fasády označovalo miesto, kde stála schránka na Tóru. Vstup do budovy a pravdepodobne aj schodisko na ženskú galériu sa nachádzali v ľavej časti budovy. Hebrejský nápis na priečelí obsahoval údaj o roku, kedy začala výstavba synagógy a názov spolku, ktorému budova patrila. V povojnovom období objekt prestal definitívne slúžiť náboženským potrebám torza židovskej komunity. Z existenčných dôvodov sa pristúpilo k jeho prenájmu a v roku 1956 k odpredaju do vlastníctva štátu. Odvtedy synagóga prešla nespočetnými stavebnými úpravami a bola využívaná na rozličné účely.

Adresa: Stöcklova 20, 085 01 Bardejov

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.