Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Stará synagóga

Budova pochádza zo začiatku 19. storočia a je najstaršou stavbou areálu. Predstavuje unikátny typ devätklenbovej synagógy. Je postavená v centre areálu obklopená inými stavbami, pretože v čase výstavby židom nebolo dovolené stavať okázalé modlitebne na viditeľných miestach a v susedstve kresťanských stavieb. Interiér pozostáva z predsiene, malej študovne, hlavnej mužskej modlitebne a ženskej galérie, ktorá je situovaná na západnej strane synagógy. Pri vstupe sa nezachoval monumentálny neoklasicistický portikus so schodiskom. Hlavný modlitebný priestor je zaklenutý deviatimi klenbami v centre podopretého štyrmi piliermi, medzi ktorými je umiestnená bima (vyvýšené pódium). Klenby sú zdobené bohatou ornamentálnou maľbou v maurskom štýle. Zvláštnosťou tejto synagógy sú výklenky umiestnené v hĺbke asi 40 cm na východnej stene a zakončené polkruhovitým tvarom. Pravdepodobne slúžili na uloženie modlitebných knižiek alebo plášťov. Podlaha synagógy sa nachádza o niekoľko schodíkov pod úrovňou okolitého terénu. Zahĺbenie do zeme podľa tradície symbolizuje pokoru veriacich, čo korešponduje so znením Žalmu 130:1 „Z hlbín zeme k Tebe volám, pane“. V skutočnosti sa jednalo o dobový zákaz, aby židovské stavby neboli vyššie ako kresťanské chrámy. Budova má 12 okien ako je počet izraelitských kmeňov. Nad oknami vo východnej časti sa nachádzajú dva nápisy zo Starého zákona. Priestor oltára sa zachoval v náznakoch. Hebrejský nápis Keter Torah (Koruna Tóry) vyznačuje miesto, kde stála schránka s Tórou (hebr. Aron ha-kodeš). Najzaujímavejším artefaktom je hebrejská dedikačná tabuľa, ktorá je umiestnená nad vstupom do hlavnej sály na jej západnej stene. Poeticky ladený text poskytuje informácie o čase výstavby a staviteľoch: „Dvadsaťdva rokov uplynulo už od tej doby, čo ruky Jozefove [Guttman] začali klásť základné kamene tohto domu. Ale v najlepších rokoch ho vytrhla smrť z nášho kruhu a budova ostala nedokončená. Tŕň a bodľač čoskoro vyrástli v jeho palácoch, kým táto čestná funkcia nepripadla jeho zaťovi. A prišiel Jicchok [Harpuder] a svoje ruky prosebne dvíhal k všemohúcemu vládcovi vesmíru, nespal, neodpočíval a neuspokojil sa dovtedy,kým jeho modlitbu nevypočul jeho Boh. A práca sa dokončila 8. elula 1836, a nech je táto budova navždy svätyňou.“ Stará synagóga je zapísaná v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 1789/1.

 

synagoga_slovaca-slovak_jewish_heritage
unesco
unesco_svetove dedičstvo

 

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.