Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Pamätník holokaustu

Pamätník holokaustu v Bardejove, susediaci so Židovským suburbiom, vznikol ako posvätné miesto pripomínajúce úctu voči jednotlivcom a rodinám tvoriacich prekvitajúcu židovskú komunitu, ktorá v dôsledku hrôzy holokaustu už viac neexistuje. Pamätník bol navrhnutý tak, aby slúžil na vzdelávanie a umožnil návštevníkom spoznať pravdivý osud bardejovskej židovskej komunity. Je pripomienkou krehkej slobody, komunity a života. Nech sme všetci chránení pred nenávisťou a nech budúce generácie nedopustia, aby sa podobné zverstvá niekedy zopakovali.

Na 14 tabuliach v tvare náhrobných kameňov je zobrazených 3 381 mien obetí holokaustu z Bardejova a okolitých obcí. Jednotlivé rodiny sú zoradené abecedne v nasledujúcom poradí: otec, matka, deti alebo iní rodinní príslušníci, ktorí zahynuli. Menné zoznamy obetí sú prejavom úcty voči židovskej komunite, ktorú spoluvytvárali, a zároveň voči rodinám, ktorých boli súčasťou. Svetlá na vrcholoch 2 tabúľ symbolizujú večné svetlo v synagógach (hebr. Ner Tamid) a svetlo sviečky zapálenej na výročie úmrtia blízkeho (hebr. Ner Neshama). Štíty na 12 tabuliach zdobia mená kmeňov izraelského národa. V pamätníku sú 2 zo 14 tabúľ poloprázdne. Určené sú pre približne 900 mien, ktoré budú pridané až vtedy, keď ich osud potvrdia potomkovia, príbuzní alebo nový výskum. Verš „Každý človek má svoje meno“, ktorý pochádza z básne izraelskej poetky Zeldy, sa týči nad tabuľami s menami obetí. Je napísaný v troch jazykoch a pripomína, že všetky mená patria skutočným ľuďom. Nie sú to iba čísla alebo štatistiky. Umelecké Dielo „Dávidova hviezda“ pozostáva z 2 častí, ktoré majú tvar trojuholníka. Do spodného podstavca vyrobeného z miestneho kameňa je vsadená oceľová platňa, na ktorej sú slová „Nikdy viac“. Monument je umiestnený na pôvodných železničných koľajniciach, ktoré symbolizujú deportácie židov z bardejovskej železničnej stanice na miesta, odkiaľ sa väčšina z nich nevrátila. Jednotlivé tabule približujú príbeh židovskej komunity a jedna z tabúľ je venovaná Spravodlivým z Bardejova – ľuďom, ktorí napriek ohrozeniu vlastného života pomáhali židom počas holokaustu. Vonkajšie steny stvárňujú staré domy, kde bývali židia pred deportáciami a ktoré boli neskôr zbúrané. Dodnes sa zachovala len jedna pôvodná stena.

Pamätník navrhol a vybudoval Bardejovský výbor na zachovanie židovského dedičstva – nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 2006 s cieľom dokumentovať minulosť bardejovskej židovskej komunity, chrániť jej kultúrne dedičstvo, ako aj pripomínať a ctiť obete holokaustu z Bardejova. Vlastníkom a prevádzkovateľom pamätníka je Mesto Bardejov. Odhalenie pamätníka sa uskutočnilo 24. júna 2014 za účasti viac ako 450 obyvateľov Bardejova, hodnostárov a ďalších hostí z celého sveta.

Adresa: Mlynská 13, 085 01 Bardejov

 

Print

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.