Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Synagóga Chevra Bikur Cholim

V roku 1929 židovský spolok starostlivosti o chorých (hebr. Chevra Bikur Cholim) prebudoval jeden z domov na synagógu na dnešnej Kláštorskej ulici. Jedná sa o jednoduchý objekt orientovaný do ulice východnou fasádou, ktorej dominantou je dvojica gotizujúcich lomených okien a hebrejský názov spolku. V pravej časti budovy sa nachádza dlhá chodba, cez ktorú sa vstupuje do všetkých miestností: modlitebnej sály, študovne, ženskej galérie na poschodí, chodby vedúcej do dvora, kde sa zachovali pozostatky sukotového stánku. Najreprezentatívnejší priestor predstavuje modlitebná sála. Lavice sú obrátené na východnú stenu. Medzi dvoma gotickými oknami je umiestnená schránka s Tórou. Priestorové limity pôvodnej stavby sa prejavili na konštrukcii ženskej galérie. Na južnej stene sa nachádzajú fresky, ktoré imitujú neexistujúce krídlo galérie. Celý interiér zdobia dekoratívne ornamentálne maľby. Synagóga prežila 2. svetovú vojnu bez poškodenia vďaka hrdinstvu Anny Koperniechovej, správkyni nežidovského pôvodu, ktorá dokázala ochrániť objekt pred útokmi lokálnych obyvateľov, gardistov alebo nemeckého vojska. V období komunistickej totality aj po jej páde sa o synagógu obetavo staral posledný príslušník bardejovskej židovskej komunity Maximilián Špíra. Aj preto je objekt jednou z najlepšie zachovaných synagóg na Slovensku a súčasne pôsobivou pamiatkou na židovskú minulosť mesta. Synagóga Chevra Bikur Cholim je zapísaná v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 1743/1.

Adresa: Kláštorská 10, 085 01 Bardejov

 

synagoga_slovaca-slovak_jewish_heritage

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.