Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Expanzná veža

Už pri prvom pohľade na areál židovských rituálnych budov je zreteľne vyčnievajúca expanzná veža. V jej vrchnej časti sa nachádzal zásobný vodojem (cisterna), ktorý zadržiaval vodu v dostatočnej výške, čím sa dosiahol správny tlak vo vodovodnom a vykurovacom systéme. Veža slúžila aj na zber dažďovej vody, ktorá sa využívala v prípadoch, keď rituálne kúpele trpeli nedostatkom vody v dôsledku zníženej hladiny mlynského náhonu. Práve takéto prírodné vodné zdroje boli podmienkou na zriadenie židovských rituálnych kúpeľov. V podzemí pred budovou sa nachádza veľký rezervoár vody. V polovici 50-tych rokov 20. storočia boli vnútorné priestory veže prestavané na malý rituálny bazén. Potrebám posledných členov bardejovskej židovskej komunity slúžil až do jej zániku. Expanzná veža je zapísaná v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod č. 1789/3.

 

synagoga_slovaca-slovak_jewish_heritage
unesco
unesco_svetove dedičstvo

 

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.