Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Krátke správy: júl 2016

08. júl 2016 – V čase vrcholiacej letnej turistickej sezóny navštívil Židovské suburbium a Pamätník holokaustu v Bardejove Ján Bošnovič, zástupca Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) v Poľskej republike. Turisti z krajiny nášho severného suseda patria k najpočetnejšej zahraničnej klientele. Slovensko ročne navštívi okolo 800-850 tisíc poľských občanov. J. Bošnovič sa počas prehliadky oboch bardejovských židovských pamätihodností oboznámil s podrobnosťami projektu obnovy Starej synagógy realizovaného vďaka podpore finančného mechanizmu EHP. Zároveň sa dozvedel viac o dlhodobom pláne rozvoja a budúceho využitia areálu židovských rituálnych stavieb a okolia ako jednej kompaktnej zóny svetového kultúrneho dedičstva. Podľa jeho názoru Židovské suburbium pre svoju unikátnosť, historicko-kultúrnu hodnotu a polohu v blízkosti poľských hraníc má potenciál stať sa obľúbeným turistickým miestom.

17. júl 2016 – V tretiu júlovú nedeľu sa uskutočnili Židovské potulky ako už stála súčasť projektu Bardejovských potuliek. Z dôvodu prebiehajúcej rozsiahlej obnovy Starej synagógy sa zmenila téma prehliadky (pôvodný termín realizácie projektu sa predĺžil do apríla 2017). Napriek daždivému počasiu skupina asi šesťdesiatich účastníkov navštívila miesta, ktoré sú spojené s povojnovým životom bardejovskej židovskej komunity. Fotoriport

24. júl 2016 – Symbolicky v rovnakom čase ako svätý otec František počas svetových dní mládeže v Poľsku navštívil múzeum koncentračného tábora Osvienčim, tak v Bardejove pamätník obetiam holokaustu navštívil kardinál Jozef Tomko. Pamätník holokaustu je miesto, ktoré bude trvalo pripomínať dve stránky každej ľudskej spoločnosti – zlo v podobe tisícov mŕtvych a dobro v podobe Spravodlivých z Bardejova. Jeho eminencia kardinál Tomko si so záujmom prezrel i bardejovské Židovské suburbium, vrátane synagógy, ktorá práve prechádza rozsiahlu obnovou. Všetkých nás prekvapil hlbokou pokorou, záujmom o históriu našej oblasti i svojimi znalosťami hebrejčiny.
Peter Šlalmach, OZ Náš Bardejov

28. júl 2016 – Populárny slovenský spisovateľ a publicista Michal Hvorecký navštívil Bardejov v sprievode známeho filmára, výtvarníka a ilustrátora Matúša Vizáka. Vzácni hostia si napriek nabitému programu našli čas na prehliadku Pamätníka holokaustu a Židovského suburbia. M. Hvorecký ocenil snahu a úsilie, ktoré sa investuje do pretvorenia celého areálu na nový kultúrny, vzdelávací a spoločenský priestor v centre mesta. M. Hvorecký zakončil návštevu Bardejova vystúpením na literárnom večeri Bodka v Hrubej bašte. Svoje dojmy z cesty po severovýchodnom Slovensku zhrnul v príspevku na sociálnej sieti.

31. júl 2016 – Výbor pre židovské dedičstvo v Bardejove na svojich webových stránkach publikoval práce víťazov výročnej študentskej esejistickej súťaže na témy súvisiace s holokaustom. Elektronické verzie esejí si môžete prečítať na tomto odkaze.

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.