Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Otváracia konferencia Bardejov

Záchrana Starej synagógy, dedičstva našich predkov

Bardejov, Slovensko, 20.01.2015 – Stará synagóga v Bardejove, najvýznamnejšia súčasť lokálneho židovského kultúrneho dedičstva, sa dočká obnovy po viac ako 70-tich rokoch. Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike pre tento účel získal 522 203 EUR z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt „Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy (CLT01001)“ bol schválený v rámci Programu „SK05 – Ochrana a revitalizácia kultúrneho dedičstva“. Synagóga bude obnovená do svojej pôvodnej podoby najneskôr do apríla nasledujúceho roka.

Hlavným poslaním projektu je návrat života do Starej synagógy. Komplexná rekonštrukcia umožní multifunkčné využitie priestoru, ktorý má potenciál slúžiť na kultúrno-spoločenské, reprezentačné a vzdelávacie účely. Trvalú spomienku na dejiny a kultúru bardejovskej židovskej komunity zabezpečí novovytvorená expozícia na ženskej galérii (empore). Nové poznatky o synagóge prinesie monografia aj ďalšie propagačné materiály. Stará synagóga, ktorá pochádza zo začiatku 19. storočia, leží uprostred areálu židovských rituálnych budov (Židovské suburbium). Mimoriadny význam komplexu potvrdzuje jeho zápis na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Unikátnosť synagógy spočíva v jej deväťklenbovej konštrukcii. Interiéru dominuje bohatá ornamentálna maľba v maurskom štýle. Najzaujímavejším artefaktom je dedikačná tabuľa, na ktorej sa nachádza poeticky ladený text o jej zakladateľoch. Na technickom stave synagógy sa podpísali desaťročia deštrukčného správania a nevhodného využitia v období totalitných režimov.

Rekonštrukčné práce budú pozostávať zo stabilizácie soklových častí vnútorných omietok,  ako aj dôkladného reštaurovania, finálnej fixácie a retušovania malieb. V ďalšej etape budú zreštaurované historické dvere, prípadne zhotovené repliky originálov vrátane kovania, zárubní a kľúčov. Po inštalácii nových elektrických rozvodov budú osadené drevené podlahy. Vstup do ženskej galérie umožní stavba repliky vonkajšieho schodiska. Súčasne bude zreštaurovaná aj pôvodná podlaha. V exteriéri bude realizovaná fixácia žľabov, reštaurovanie vonkajšej fasády, oprava korunnej rímsy a obnova pôvodných slnečných hodín. Vďaka zrekonštruovanej synagóge a novému pamätníku holokaustu sa obnoví pôvodný genius loci náboženského a kultúrneho centra kedysi šiestej najvýznamnejšie židovskej komunity na Slovensku. Projekt obnovy Starej synagógy zároveň posilní vzťah k nášmu spoločnému kultúrnemu dedičstvu.

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.