Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Krátke správy: september 2016

13. september 2016, Bardejov – Židovské kultúrne dedičstvo v Bardejove preskúmala skupina pedagógov, doktorandov a študentov judaistických štúdií na univerzite v Giessene (Nemecko). Súčasťou programu študijnej cesty bola prehliadka Židovského suburbia a priľahlého Pamätníka holokaustu na Mlynskej ulici, návšteva synagógy Chevra Bikur Cholim na Kláštorskej ulici a nakoniec židovského cintorína. V poslednom čase sa vzácne poklady židovskej kultúry v Bardejove tešia záujmu domácich aj zahraničných vzdelávacích inštitúcií a tiež množstva individuálnych návštevníkov. Je možné konštatovať, že židovský Bardejov sa opäť objavuje na mape svetového kultúrneho dedičstva. Dôkazom je spomenutá študijná cesta členov akademickej obce z nemeckej univerzity, ktorí ďalej navštívili Košice, ukrajinské mestá Užhorod, Berehovo, Chust, maďarský Győr alebo rumunskú Kluž.

26. september 2016, Bratislava – Židovský národnostný magazín, relácia RTVS, odvysielal záznam z podujatia Spomienka na holokaust 2016. Príspevok z Bardejova približuje nielen priebeh slávnosti, ale aj kultúrne pamiatky, ktoré po sebe v meste zanechala židovská komunita. Záznam je dostupný vo videoarchíve RTVS (00:07:30).

30. september 2016, Los Angeles – Výbor pre zachovanie židovského dedičstva v Bardejove oficiálne oznámil, že po ukončení rekonštrukcie Starej synagógy plánuje zorganizovať ďalšie stretnutie „židovských Bardejovčanov“. Podujatie sa uskutoční v lete nasledujúceho roka. Podobne ako počas predošlých stretnutí v rokoch 2012 a 2014, súčasťou programu bude prehliadka pamätihodností Bardejova a okolia, prednášky, spoločensko-kultúrne aktivity a každoročná spomienková slávnosť s účasťou miestnych obyvateľov.
Aktuálny newsletter

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.