Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Krátke správy: august 2016

14. august 2016, Žilina – Kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie privítalo účastníkov Medzigeneračného stretnutia pri príležitosti memoriálu Vrbu a Wetzlera. V prvej časti stretnutia nazvanej „20 + 30 + 40 se nerovná 90“ predstavili svoju prácu zástupcovia troch generácií: Fedor Blaščák (Žilina, Bratislava), Peter Hudák (Bardejov) a Dana Krajčová (Banská Štiavnica). Prezentáciu viedla riaditeľka Dokumentačného strediska holokaustu Monika Vrzgulová. Mladých aktivistov spája práca, prostredníctvom ktorej pozitívne ovplyvňujú vzťah majoritnej spoločnosti a židovskej minority, resp. pomáhajú búrať predsudky voči Židom a pracujú s kolektívnou pamäťou národa. Podujatie bolo príležitosťou na predstavenie projektu obnovy Starej synagógy a komplexnej vízie rozvoja Židovského suburbia v Bardejove ako centra kultúrno-spoločensko-vzdelávacích aktivít miestnej komunity a jedinečnej turistickej atrakcie. Blok prezentácií ukončila živá diskusia s účastníkmi memoriálu Vrbu a Wetzlera a ďalšími členmi publika. V druhej polovici podujatia sa uskutočnil moderovaný rozhovor s pamätníčkami holokaustu. Ich spomienky sa týkali prevažne zmeny atmosféry a situácie v spoločnosti keď sa do nej vkradla totalitná demagógia a propaganda s prvkami intolerancie či diskriminácie.
Memoriál venovaný Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi je spomienkou na ich slávny útek z koncentračného tábora Osvienčim. Obaja riskovali svoje životy, aby svetu vydali správu, ktorou sa pokúsili zachrániť maďarských Židov pred deportáciami na istú smrť. Po vydarenom úteku napísali v Žiline jednu z prvých písomných správ o tom, čo sa skutočne dialo v nacistickom tábore smrti. Na ich počesť sa každoročne koná Pochod po stopách hrdinov vedúci z Osvienčimu do Žiliny. Aktuálnu videopozvánku si môžete prezrieť na projektovej stránke.

24. august 2016, Bardejov – Zástupcovia Výboru pre zachovanie židovského dedičstva v Bardejove sa zúčastnili na miestnych oslavách 72. výročia Slovenského národného povstania. Výročné podujatie, venované jednej z najväčších dejinných udalostí moderných slovenských dejín, sa uskutočnilo pri Pamätníku vďaky a priateľstva. Záštitu nad organizáciou slávnostného ceremoniálu prevzal Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor Bardejov. Medzi desiatkami účastníkov nechýbali priami účastníci povstania, pamätníci bojov, predstavitelia bardejovskej radnice na čele s primátorom MUDr. Boris Hanuščakom, zástupcovia miestnej a regionálnej štátnej správy, reprezentanti Ozbrojených síl SR, partnerských miest a desiatky obyvateľov Bardejova.

27. august 2016, Bardejov – Súčasťou alternatívneho programu Bardejovského jarmoku sa stal diskusný večer na tabuizovanú tému Cigán alebo Róm? Návody na úspešné podujatie s gadžami. Debata ľudí, ktorí aktívne pôsobia v osadách a getách na východnom Slovensku, priniesla jedinečný pohľad na dva paralelné svety. Diskusia nebola len o tom akí sme “my“ a akí sú “oni”, ale aj o cestách vedúcich k vzájomnému porozumeniu. Autentickosť podujatia zaručila otvorená, slušná a politicky (ne)korektná konverzácia hostí a umocnili priestory kultúrneho-komunitného centra Bašta. Výsledok spolupráce občianskych združení ŠOK, Kandeláber a Vita in suburbium si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz.

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.