Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Krátke správy: február – marec 2016

02. marec 2016 – Židovské suburbium navštívili členovia Komisie spoločenských vecí a kultúry MsZ v Bardejove, viceprimátor mesta Vladimír Savčinský a vedúci oddelenia kultúry MsÚ Martin Choma. Budovy, ktoré si prezreli počas prehliadky boli dlhé roky využívané na prevažne skladovacie účely. V súčasnosti prebieha sťahovanie tovaru z Budovy zhromaždenia ako predpoklad jej záchrany a začiatku obnovy. Príkladom je Stará synagóga, ktorej rekonštrukcia sa v posledných týždňoch posunula výrazne vpred. Čoraz viac sa ukazuje, že celý areál má potenciál slúžiť kultúrno-spoločenským potrebám mesta a regionálne zameraným vzdelávacím aktivitám. Spoločné úsilie je postavené na spolupráci Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, Bardejovského výboru na zachovanie židovského dedičstva, OZ Vita in suburbium a mesta Bardejov.

19. február 2016 – Zástupcovia OZ Vita in suburbium navštívili poľské družobné mesto Zamość, kde sa stretli so zástupcami Nadácie na ochranu židovského dedičstva v Poľsku (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego). Poľskí partneri v roku 2011 zrealizovali obnovu zamośćskej synagógy vďaka finančným prostriedkom z Nórskych a EHP grantov. Dnes renesančná synagóga zo 17. storočia slúži ako multimediálne múzeum dejín židov z mesta a okolia. Budova je tiež kultúrnym centrom – dejiskom výstav, koncertov, seminárov či konferencií. Občasne je využívaná na náboženské účely. Okolnosti rekonštrukcie a spôsob využitia zamośćskej synagógy má viacero spoločných prvkov s projektom obnovy bardejovskej Starej synagógy. V budúcnosti by preto mohlo dôjsť k spolupráci na organizácii kultúrnych podujatí, vzdelávacích programov alebo pri budovaní kultúrneho turizmu, najmä po začlení Bardejova do Chasidskej cesty.

01. február 2016 – V priestoroch Starej synagógy sa uskutočnil ďalší z kontrolných dní. Stretnutia projektového tímu na stavenisku sa konajú pravidelne, aby sa zhodnotil pokrok rekonštrukčných prác a koordinoval postup množstva nadväzujúcich procesov. Na februárovom stretnutí sa okrem zástupcov vlastníka, realizátorov reštauratórskych prác a pamiatkového dozoru zúčastnili aj reprezentanti Bardejovského výboru na zachovanie židovského dedičstva. Prítomní odborníci diskutovali o priebehu rekonštrukcie Starej synagógy a vymenili si svoje vlastné skúsenosti. Ich spoločným cieľom je dosiahnuť najvyššiu kvalitu obnovy, ktorá splní prísne kritéria kladené na pamiatky svetového významu.

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.