Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Návšteva šéfa amerického veľvyslanectva v Starej synagóge

Bardejov, 25.04.2016.  Židovské suburbium poctila vzácna návšteva z veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Bratislave  –  Charge d´Affaires J. Liam Wasley, ktorého sprevádzali Dana Polčíkova, programová koordinátorka veľvyslanectva a Jason B. Khile, poradca pre vzťahy s verejnosťou. Do Bardejova ich priviedla prednáška na jednej zo základných škôl. Po prijatí u primátora mesta Bardejov MUDr. Borisa Hanuščaka nasledovala prehliadka mestskej pamiatkovej rezervácie, pamätníka holokaustu a areálu židovských rituálnych stavieb. Zástupcovia ambasády USA navštívili aj Starú synagógu, ktorej obnova intenzívne prebieha. V nedávnej minulosti Židovské suburbium navštívili aj ďalší zástupcovia USA – Norman Thatcher Scharpf, vedúci misie amerického veľvyslanectva na Slovensku a Lesley Weissová, predsedkyňa Komisie Spojených štátov amerických pre zachovanie amerického dedičstva v zahraničí.

<ph>

 

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.