Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Nórska veľvyslankyňa navštívila Židovské suburbium, ktoré získalo ďalších 150-tisíc EUR

V utorok 19. apríla do bardejovskej Starej synagógy zavítala J.E. Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR a zástupcovia Úradu vlády v SR.V priestoroch Starej synagógy ich privítal Martin Kornfeld, tajomník Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a koordinátor projektu Bardejovské suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy, a ďalší členovia projektového tímu. „Pre mesto, ktoré má bohatú históriu židovskej komunity, je obnova tejto synagógy veľmi dôležitá. Obyvatelia Bardejova by mali byť rozumní a udržiavať úžasnú atmosféru na námestí a v jeho okolí,“ povedal nórska veľvyslankyňa I. Magistad pri návšteve synagógy.

Vzácni hostia sa osobne presvedčili o postupe reštaurátorských prác, ktoré prebiehajú od augusta 2015. Pri tejto príležitosti Martin Kornfeld, zástupca prijímateľa EHP grantu, oficiálne oznámil navýšenie celkového rozpočtu o 150.000 EUR a predĺženie jeho trvania do 30. apríla 2017. V rámci dodatočného čerpania budú financované aktivity určené prevažne na zlepšenie infraštruktúry projektu: výstavba repliky pôvodnej budovy rituálneho bitúnka, ktorá bude slúžiť ako sociálne zázemie a napojenie objektu na kanalizáciu; reštaurovanie novej nálezovej situácie – dreveného stropu v študovni Starej synagógy; rekonštrukcia plastickej výzdoby na schodisku na ženskú galériu; úprava povrchov v okolí Starej synagógy; realizácia plotu a brány do areálu Židovského suburbia.

Po ukončení oficiálneho programu I. Magistad navštívila aj ďalšie pamätihodnosti mesta Bardejov, medzi ktorými nechýbal pamätník holokaustu, Bazilika sv. Egídia či synagóga Chevra Bikur Cholim.

<ph>

Videoreportáž Bardejovskej televízie

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.