Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Rekonštruovanú synagógu si prezreli zástupkyne Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva

Bardejov, 19.01.2016. Zástupkyňa vedúcej misie Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR Rannveig Skoftelandová a hlavná poradkyňa nórskej ambasády pre EHP a Nórske granty Soňa Sulíková počas svojej pracovnej cesty po východnom Slovensku navštívili Bardejov. Osobne sa presvedčili o doterajšom postupe rekonštrukčných prác na synagóge v Židovskom suburbiu.  Po obhliadke exteriérov vyjadrili spokojnosť s viditeľnou premenou, ktorá sa udiala v posledných mesiacoch. Prvej etape vonkajšej obnovy dominovala výstavba monumentálneho vstupu so schodiskom na ženskú galériu (zrútilo sa pred vyše desaťročím) a rekonštrukcia fasádnych murív. Ďalší pokrok sa dosiahol aj vo vnútri objektu, kde vzácnu návštevu sprevádzali členovia občianskeho združenia Vita in suburbium. Počas prehliadky vysvetľovali význam rekonštrukčných  zásahov a reštaurátorske práce  vykonané poprednými slovenskými odborníkmi. Po ukončení obnovy by každá časť synagógy mala rozprávať svoj vlastný príbeh. Na záver pracovnej návštevy zástupkýň veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva prebiehala diskusia o detailoch budúceho využitia synagógy na kultúrno-spoločenské účely. So záujmom si vypočuli víziu o možnom prebudovaní celej zóny svetového kultúrneho dedičstva po prepojení Pamätníka holokaustu a revitalizácii mestskej kotolne na jedinečný historický a kultúrny verejný priestor. <ph>

 

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.