Židovské suburbium Bardejov
Suburbium Bardejov
Tien na banner

Projekt obnovy Starej synagógy

Premeny exteriéru Starej synagógy
Premeny interiéru Starej synagógy
Otváracia konferencia - 20.I.2015
Návšteva Gioru Solara počas kontrolného dňa - 13.XI.2015
Návšteva zástupkýň Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR - 19.I.2016
Návšteva študentov z nórskeho partnerského mesta Molde - 4.IV.2016
Návšteva veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR - 19.IV.2016

Spoznajte projekt

Reštaurovanie a obnova Starej synagógy (viac)

Virtuálna prehliadka

Prejdite sa po Židovskom suburbiu (viac)

Vyhľadávanie

Sledujte nás

UŽZNO
SR
eea grants
Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Zachráňme dedičstvo našich predkov
© Všetky práva vyhradené pre Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR. Autormi použitých vizualizácií sú Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD. a Ing. arch. Michal Mihaľák.